ผู้บริหาร

นางปราณี ตั้งศิริวัฒนกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2013
ปรับปรุง 22/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 192050
Page Views 227027
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง
10 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
11 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-2462-8100, 0-2462-7300
15 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
16 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272 ,02-8190128
17 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
18 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง 0-2463-3140
19 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
21 โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
26 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0-2461-0161
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
36 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
37 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง
38 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
42 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
43 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
45 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 0-2385-9406
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
47 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
48 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
49 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
51 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
52 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
54 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
56 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
58 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
62 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1799
63 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
65 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
66 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
67 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
70 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
71 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2425-9889
73 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
75 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
76 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
77 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
78 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
87 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
88 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
90 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
91 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-27077076
92 โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2707-7289
93 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
94 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
95 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
96 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
98 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
99 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
101 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
102 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
104 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
110 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950238,7028751
114 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950319,701674-5
115 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
117 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5613
157 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
160 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654
163 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
164 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173
165 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ