ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา)เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ (อ่าน 122) 22 พ.ย. 60
จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (อ่าน 179) 29 ส.ค. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ (อ่าน 281) 09 ก.พ. 60