เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการโรงเรียนวัดครุใน ปี 2559 (อ่าน 194) 16 ก.ย. 60
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 (อ่าน 151) 13 ก.ย. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2559 (อ่าน 150) 13 ก.ย. 60
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู (อ่าน 146) 13 ก.ย. 60
คู่มือการสรรหาและคัดเลือก (อ่าน 157) 13 ก.ย. 60
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน (อ่าน 153) 13 ก.ย. 60
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก (อ่าน 312) 13 ก.ย. 60
คู่มือประชาชน (อ่าน 222) 13 ก.ย. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2558 (อ่าน 96) 08 ก.ย. 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558 (อ่าน 90) 08 ก.ย. 60