ข่าวประชาสัมพันธ์
จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (อ่าน 21) 29 ส.ค. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ (อ่าน 101) 09 ก.พ. 60