เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
           วัดครุในงามเด่นเป็นสง่า                 สถานศึกษาร่มเย็นเป็นมิ่งขวัญ
เหล่านักเรียนร่วมคิดจิตผูกพัน                    พร้อมสร้างสรรค์เกียรติประวัติวัดครุใน
           มุ่งเรียนดีกีฬาเด่นเห็นประจักษ์        ทุกคนรักเขียวเหลืองมาแต่ไหน
ด้วยชื่อเสียงเลื่องลือระบือไกล                   อีกวินัยรู้ประหยัดพัฒนา
           ครูพร้อมศิษย์ร่วมจิตให้คำมั่น          สิ่งสำคัญนั้นคืองานการศึกษา
ปัญญาเปรื่องเฟื่องฟุ้งรุ่งวิชา                      มุ่งรักษาเกียรติประวัติวัดครุใน