ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา) ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่๘เดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๔๓๖ โดยนายอำเภอพระประแดงขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง ซึ่งครั้งแรกใช้ศาสลาการเปรียญของวัดครุในเป็นที่เรียน ปีพ.ศ. ๒๔๘๙เจ้าอาวาสวัดครุในขณะนั้น(พระครูสมุทรวราจารย์ หลวงปู่ขันธ์ ปีตะนีลานนท์) ได้บริจาคเงินส่วนตัวซื้อเรือรบเก่า ซึ่งเป็นไม้สักมาสร้างเป็นอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียนทางราชการจึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า“โรงเรียนวัดครุใน” (ปีตะนีลานนทศึกษา) ต่อมาภายหลังท้องถิ่นเจริญมากขึ้น มีถนนสุขสวัสดิ์ตัดผ่านใกล้วัดทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้น จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับอาคารเรียนเดิมชำรุด จึงได้ของบประมาณทางราชการเพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเพื่อทดแทนอาคารเรียนที่ชำรุดจนถึงวันนี้ที่ใช้ได้คือ
๑ อาคารเรียนที่ ๒ แบบ ๐๑๗ สร้างครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๒ ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน ๔ ห้อง ต่อมาปี ๒๕๑๓ ต่อเติมชั้นบนอีก ๓ ห้อง ชั้นล่าง ๓ ห้อง รวมเป็น ๑๔ ห้องเรียน ซึ่งอาคารหลังนี้ได้อนุมัติให้ทำการรื้อถอนแล้วแต่ยังคงชะลอไว้เพื่อขอใช้ เนื่องจากยังขาดแคลนอาคารเรียนอยู่
๒ อาคารเรียนที่ ๓ แบบ ๐๑๗ ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔
๓ อาคารเรียนที่ ๕ แบบ ๐๑๙ ชั้นบน ๕ ห้อง ชั้นล่างเป็นห้องประชุม โดยได้รับงบประมาณสมทบจากมูลนิธิมิตรภาพและคณะกรรมการผู้ปกครองใช้ชื่ออาคารเรียนว่า มิตรภาพ ๑๘๑ อนุสรณ์ แด่พันจ่าอากาศตรี ทอม ดิเรกศรี ซึ่งเสียชีวิตจากการกระโดดร่มแบบดิ่งพสุธา เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ และสร้างเสร็จในปีเดียวกัน
๔ อาคารเรียนที่ ๖ แบบ ๐๑๗ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๔ ห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีอาคารประกอบคือ
- อาคารโรงฝึกงาน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปัจจุบันเป็นโรงอาหารและห้องครัว
- เรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
- ส้วม แบบ สปช.๖๐๒/๒๖ จำนวน ๑๐ ที่นั่ง ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
- ส้วมอีก ๑ ที่ ๔ ห้อง ราคา ๗๐,๐๐๐ บาท สร้างโดยเงินกองทุน ก๋งเหมิน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ส้วม แบบ สปช.๖๐๒/๒๖ จำนวน ๑๐ ที่นั่ง ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
- ที่อ่านหนังสือสำหรับนักเรียนและประชาชนโดยโรงเรียนจัดโครงการ“ครุในร่วมใจถวายพระพร” ร่วมกับนาย สำเริง กล่ำดิษฐ์ เทศมนตรีเทศบาลตำบลลัดหลวง ขณะนั้น สร้างเมื่อ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ห้อง และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง โดยโรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยการสนับสนุนจากพระครูสมุทรปัญญาวุธ (อาจารย์สำรวย) เจ้าอาวาสวัดครุใน องค์ปัจจุบันโดยบริจาคเงินสมทบร่วมกับผู้ปกครอง ประชาชน คณะครู ตลอดจนจัดกิจกรรมหารายได้ จนทำให้โรงเรียนสามารถเปิดสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้น ป.๔- ป.๖ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป แล้วเสร็จเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒